OO

Akú úlohu
hrá internet
u slovenského spotrebiteľa?

O1

O projekte

Výskumu spotrebiteľského správania sa venujeme už 25 rokov. Popri stovkách projektov pre našich klientov sme za ten čas zrealizovali niekoľko veľkých štúdií, ktorých výsledkom boli segmentácie slovenských spotrebiteľov.

Samozrejme, 25 rokov by neznamenalo nič, pokiaľ by sme značkám našich klientov nedokázali pomáhať aj dnes alebo zajtra. Svet sa za uplynulé desaťročie výrazne zmenil. Dôsledky masového rozšírenia internetu a digitálnych technológií zásadným spôsobom prekreslili mapy ciest spotrebiteľov za nákupmi.

Spotrebitelia sú dnes čoraz náročnejší, informovanejší a skeptickejší. Tovar si chcú objednať kedykoľvek, odkiaľkoľvek a akýmkoľvek spôsobom. Všetko chcú mať rýchlo, jednoducho a hladko.

Ako sa tomuto zvyšovaniu nárokov na zákaznícku skúsenosť môžu značky prispôsobiť? A ako tieto rýchlo sa meniace spotrebiteľské návyky využiť vo svoj prospech? O tom je pripravovaný prieskum Digital Conzoomer.

Získať výsledky
Špecifiká internetu
Optimalizovať internet
Benchmarky správania
Doplniť chýbajúci článok
Efektivita kampaní
O2

Aký je náš zámer

V súčasnosti je už každý spotrebiteľ viac-menej digitálny. Informácie, ktoré čerpá z internetu určujú jeho postoje a výrazným spôsobom ovplyvňujú jeho správanie. Položili sme si preto otázku: Ako internet ovplyvňuje nákupné správanie slovenského spotrebiteľa? Problém totiž spočíva v tom, že online marketingové aktivity mnohých značiek pôsobiacich na Slovensku sú postavené na mýtoch odvodených z prieskumov zo zahraničia.

Našim zámerom je preto odmýtizovať slovenský internet a nastaviť jeho lokálne benchmarky. Konkrétne to znamená: zmerať vplyv internetového sveta na spôsob života a rozhodovanie slovenského spotrebiteľa a poskytnúť tak marketérom relevantné poznatky, na základe ktorých budú môcť vyvíjať účinné stratégie rozvoja svojich značiek v rôznych produktových kategóriách.

O3

Čo vieme
o slovenskom internete

O4

Časový harmonogram

Júl
Kvalitatívny výskum
online komunita používateľov internetu (n = 46) s fokusom na miesto internetu v spôsobe života ľudí
August
Kvalitatívny výskum
September
Spracovanie údajov a interpretácia
Október
Prezentácia
November
December
Január
Február
O5

Publikácia

Beletrizovaná brožúra zachytáva zmeny v spotrebiteľskom správaní, ku ktorým dochádza v súčasnosti pod vplyvom internetu, odhaľuje momenty pravdy zákazníckej skúsenosti a mapuje vplyv rôznych digitálnych fenoménov na spotrebiteľské správanie.

Publikácia o. i. obsahuje tak základné výsledky prieskumu v podobe grafov a tabuliek ako aj pôvodnú segmentáciu digitálnych spotrebiteľov s detailným popisom ich typického rozhodovania a správania sa.

Získať výsledky

Získať
výsledky